Din Takstmann i Harstad Regionen

Tjenester

k

Tilstandsrapport

En grundig og detaljert beskrivelse av boligens status.

Verditakst

En vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen.

j

Forhåndstakst

Vurderingene av bygget gjøres på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Verdivurdering

Brukes i forbindelse med refinansiering.

Skadetakst

Vi kan sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Reklamasjonsrapport

En vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen.

Tomtetakst

Som oftest verditaksering av ubebygde tomter for bolig og næring.

U

Uavhengig kontroll

Kontrollere at det benyttes riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

U

Overtakelse

Vi bistår byggherre/tiltakshaver med å kontrollere at boligen er etter gjeldende regler og i god stand på overtakelsestidspunktet.

Energirådgivning

Vi kartlegger tilstanden på din bolig. Ut fra tilstandsanalysen utarbeider vi en tiltaksplan som danner grunnlag for støtte fra ENOVA.

Robert Jakobsen

Viktighet av tilstandsrapporten

Krav om teknisk tilstandsrapport for bolig ble innført gjennom endringer i avhendingsloven og forskriften for tryggere bolighandel som trådte i kraft 1. januar 2022. Rapporten er bygd opp etter standarden NS 3600. Formålet med standarden er å gi en enhetlig tilstandsanalyse, og felles kriterier for valg av tilstandsgrad for bygningsdeler og vesentlige forhold ved boligen. Standarden skal bidra til nøytral informasjon som er vesentlig ved salg og kjøp av en bolig, i henhold til forskriften.

En viktig endring i loven er at boligselgere ikke lenger kan skjule seg bak at boligen er solgt «som den er». Dette innebærer at selger kan holdes ansvarlig for skjulte feil og mangler. En tilstandsrapport som nøye beskriver boligens tilstand, er derfor det viktigste dokumentet du som boligselger trenger for å unngå konflikter i etterkant av bolighandelen.

Robert Jakobsen har de senere år utført et tusentalls takstoppdrag i distriktet, uten å komme i skadeansvar. Dette er noe vi er stolte av, og som er en videre målsetting for Jakobsen Takst & Bygg i en krevende tid i takstbransjen.
Ta derfor kontakt med oss hvis du trenger et tilbud på tilstandsrapport for nettopp din eiendom.

Robert er løsningsorientert, servicevennlig og holder høyt faglig nivå. 

Lars Nyborg

DNB Eiendom

Robert har taksert flere av eiendommene jeg har solgt og rapportene har vært lett å forstå.  Robert leverer raskt og kan anbefales av meg.

Odd Sverre Holte

GARANTI Eiendomsmegling

Takstmann Robert Jakobsen løste sitt oppdrag for oss med en reklamasjonssak på en rask og tilfredsstillende måte. Hans vurderinger var grundige og veloverveide, og han var alltid tilgjengelig ved behov.

Roy Arteid

Advokat, Advokatfirmaet FARI

Vi trengte en ny verditakst på boligen etter omfattende oppussing. Robert Jakobsen sto for denne og gjorde en svært profesjonell jobb. Rask og tydelig i kommunikasjon i forkant, presis iht avtale og leverte takst i henhold til avtale. Anbefales på det varmeste.

Arild Heitmann, Evenskjer

I forbindelse med salg av min bolig våren 2020, gjorde Robert Jakobsen en tilstandsrapport. Jeg opplevde han som ryddig, tydelig og svært nøye. Han var fleksibel på tidspunkt og møtte presist. Han brukte god tid og satte seg godt inn i boligens tilstand. Rapporten ble levert i henhold til avtale.

Jeg kan absolutt anbefale han og jeg bruker han gjerne igjen ved en annen anledning.

Mona Rinaldo, Harstad

Jeg har tidligere benyttet Robert Jakobsen som takstmann ved 3 anledninger. Tomtetakst, tilstandsrapport og forhåndstakst av bolig i forbindelse med rehabilitering av bygning. Inntrykket jeg fikk av Robert er at han har god innsikt i det faglige og dyktig i verdifastsettelsen. Som person er han fleksibel, utadvendt person som det er enkelt å forholde seg til. Jeg benytter han gjerne ved fremtidige anledninger

Jon Arne Torbergsen, Harstad

Robert laget en tilstandsrapport på min bolig høsten 2019. Prosessen med befaring og utarbeidelse av takstdokument virket profesjonelt, boligen er solgt i dag. Jeg har ingen negative ting å si om han og kan gi han mine beste anbefalinger.

Aiste Nauburaite, Harstad

lENKER TIL NOEN AV VÅRE samarbeidspartnere: