Generelt om støtteordning fra Enova

Enova tilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.
Ved mindre tiltak som eksempelvis, installering av balansert ventilasjonsanlegg, solfangeranlegg, luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, kan man få støtte inntil 15.000 kroner ved dokumentasjon av tiltakene.
Planlegger du derimot større rehabilitering av bygningen, kan du få inntil 150.000 kroner i støtte for oppgradering av bygningskroppen. Dette forutsetter imidlertid at det benyttes kvalifisert energirådgiver for tiltaket.
ENOVA utbetaler også inntil 5 000 kroner i støtte for å benytte energirådgiver.

 Hva gjør en energirådgiver?

Energirådgivning inkluderer befaring, energiattest og tiltaksplan for oppgradering. Under befaringen kartlegges tilstanden på boligen.
Ut fra tilstandsanalysen finner energirådgiveren ut av boligens oppvarmingsbehov, størrelse på boligens varmetap, hva boligen bruker av energi og hvor mye av energien som eier må betale for i strømregning.
Tiltaksplanen som etterpå utarbeides viser deg hvordan du kan redusere energiforbruket og hvilke støtteordninger som er aktuelle for deg. Dersom du ønsker å gjennomføre tiltaksplanen kan du søke støtte til oppgradering av bygningskroppen.
Energirådgivning fra Jakobsen Takst & Bygg  koster normalt kr 12 000 inkl. mva. for en typisk enebolig. Den reelle kostnaden for boligeier blir da 7000 kroner, etter at støtten er trukket fra.

Jakobsen Takst & Bygg ved Robert Jakobsen er registrert som energirådgiver i Enovas rådgiverregister. Her finner du oss: https://www.enova.no/privat/radgiverregister/

 

 

Støttenivåer for oppgradering av bygningskroppen

Det gis tilskudd på tre ulike energinivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. 

  • Energinivå 1 bygger på passivhusnivå og gir inntil kr. 150 000
  • Energinivå 2 bygger på lavenerginivå og gir inntil kr. 125 000
  • Energinivå 3 bygger på TEK 10 og gir inntil kr. 100 000