Bilder fra befaring

Fuktskader i undertak

Manglende membran i gulv

Store skader i krypkjeller

Kontroll av membran på våtrom

Kontroll på tak

Soppangrep i kjeller

Høy fuktighet målt i vegg

Vannansamling på tak