Viktige opplysninger/dokumenter før befaringen:

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjemaet er viktig for takstmannen ved gjennomgang av huset, og som bakgrunnskunnskap ved sin befaring og utarbeidelse av rapporten.

Egenerklæringsskjemaet er også viktig ved salg av boligen, og da først og fremst ved kjøp av eierskifteforsikring. Selskapene som tilbyr eierskifteforsikring krever at selger fyller ut egenerklæringsskjemaet.

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger. Det er viktig at kunden fyller dette ut samvittighetsfullt og gir nødvendig informasjon til takstmannen, og da også til en eventuelt kjøper av boligen.
Det er ofte vanlig å benytte elektronisk skjema fra eiendomsmegler i.f.b med salgsoppgaven, da sender du en kopi av denne til oss når du er ferdig med utfyllingen.
Hvis du ikke benytter megler finner du her et nøytralt egenerklæringskjema som du kan bruke enten du vil tegne eierskifteforikring eller ikke: Egenerklæringsskjema
Dette kan du laste ned og sende utfylt til takstmannen på e-post.

Annen informasjon om eiendommen

Gjør klar et notat som viser oppgraderinger og vedlikehold som er gjort i tiden du/dere har eid boligen. Få gjerne med årstall for de ulike utbedringene. Er du usikker når, skriver du ca årstall. Det er ikke nødvendig å ta med absolutt alt, det viktigste er å få med vesentlige utbedringer som er gjort. Hvis det er feil eller mangler på bygningen som ikke står i egenerklæringen, skriver du disse også ned.
Vi ønsker dette for at takstrapporten skal fremstå mest mulig korrekt og informativt for eventuell kjøper.
Spesielt ved tilstandsrapporter har takstmannen mange ting som skal sjekkes, samtidig skal vi notere informasjon fra eier. Da er det greit at dette er fylt ut på forhånd slik at vi ikke trenger å korrigere rapporten for eventuelle feil etter at denne er sendt.

Andre dokumenter                  

De viktigste opplysninger for å utarbeide en takstrapport, blir hentet fra matrikkelregister, grunnbok og kommunen der eiendommen ligger.
Er det andelsbolig blir det innhentet informasjon fra borettslag/forretningsfører.

Noen dokumenter som eier selv har,  kan imidlertid være viktig å legge frem på befaringen.
Sjekk på listen under om du kan ha noen av disse. 
(alle disse trenger ikke være relevante for din eiendom):

→ Tidligere salgsprospekt eller takst
→ Plantegninger 
→ Skjøte
→ Oversikt over årlige kommunale avgifter
→ Oversikt over årlige kostnader til bygningsforsikring
→ Oversikt over årlige fellesutgifter
→ Eventuell festekontrakt
→ Brukstillatelse/ferdigattest
→ Målebrev
→ Dokumentasjon/kvitteringer på utført arbeid
→ Eventuelt opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg
→ Kontrollrapport feiertilsyn
→ Kontrollrapport El-tilsyn
→ Eventuell dokumentasjon på radonmåling

Ting som sjekkes på befaringen

Hvis det er bestilt en vanlig verditakst, gjøres det kun en visuell inspeksjon av bygningen, ut- og innvendig på befaringen. Det utføres ingen fysiske inngrep eller målinger, såfremt ikke dette fremgår i den enkelte takstrapport. Rapporten beskriver de ulike bygningsdelene på en kortfattet måte uten at det gis tilstandsgrader.

Er det derimot en tilstandsrapport som skal utarbeides, blir det utført en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.
Ved tilstandsrapporter ber vi om at sluk renses og er tilgjengelig da vi skal kontrollere disse. Vi trenger dessuten tilgang til sikringsskap, varmtvannsberedere, kaldloft, krypkjellere. Mangler det innfelt stige i luke til kaldloft, ber vi om at det settes opp en gardintrapp hvis mulig.
Mangler det luke til til kaldloft eller krypkjeller, vil dette fremstå som ikke undersøkt i rapporten, med anbefaling om videre undersøkelser.
Vi kontroller også funksjon på innredninger, vindu/dører, samt undersøkelse av benk under kjøkkenvask.
I den nye lovpålagte tilstandsrapporten kan det bli aktuelt med hulltaking med fuktmåling. Dette gjelder våtrom og rom i underetasje/kjellere som ligger mot terreng.
Hullet som tas er minimum 73 mm. På våtrom gjøres dette fra et tilstøtende rom eller fra undersiden. Det vil bli utført fuktmåling, der hull etterpå vil bli dekket forsvarlig med et elektrikerlokk.

Det foretas ikke hulltaking i leiligheter med prefabrikkerte baderomskabiner, eller der andre konstruksjoner er til hinder for dette.

Hvis forutsetningene for HMS er tilstede inspiserer vi også taket utvendig. Dette forutsetter at stige er oppreist og at taket har godkjent takstige.
I en del tilfeller inspiserer vi kun taket fra bakkenivå. Det vil da fremstå som begrenset, visuell kontroll i rapporten, men der det også foretas vurderinger m.h.t alder.