Priser

Ny forskrift til Avhendingsloven trer i kraft 01.01.2022!

Den nye forskriften har pålagt takstmann/bygningsakskyndig et betydelig større ansvar enn før. Du kan lese mer om dette her:  Norsk Takst
Ved tilstandsrapporter som skal benyttes til boligsalg er energimerking (enkel registrering) inkludert. Utarbeidelse av 3D tegninger til megler etter nærmere avtale. 
Priser er veiledende, kontakt oss for tilbud.

Reisetid utover 1 time tur/retur faktureres pr.time. Avstander utover 40 km tur/retur faktureres 12 kr pr km. Fergeutgifter faktureres etter utlegg.

 Tilstandsrapport med arealmåling og markedsverdi
( Tilpasset ny forskrift med hulltaking og fuktmåling)

Leilighet Fra 13.000,- (avhenger av størrelse)
Bolig/fritidsbolig Fra 16.000,- (avhenger av størrelse og antall boenheter)
Enkel hytte uten innlagt vann 13.000,-

Verditakst

Eneboliger og rekkehus Fra 7500,-
Selveier eller andelsleilighet Fra 6500,-

Forhåndstakst

Bolig 12.000,- inkl.konvertering til verditakst ved ferdigstillelse
Verdivurdering 5000,-
Tomtetakst Fra 5000,- avhengig av type tomt/størrelse, be om tilbud
Reklamasjonsrapport Faktureres normalt pr. time
Skaderapport Faktureres normalt pr. time
Uavhengig kontroll av våtrom/tetthet TK 1 10.000,-
Overtakelse av ny bolig Fra 5000,- Videre oppfølging pr. time. Be om tilbud
Timepris taksttjenester 1400,- inkl mva