Priser

Priser er inkludert mva og gjelder t.o.m 01.07.2021.

Ved takstrapporter som skal benyttes til boligsalg er energimerking (enkel registrering) inkludert. Utarbeidelse av 3D tegninger til megler etter nærmere avtale. En av våre målsetninger er hurtig leveranse av takstdokument. Rapporter forbundet med boligsalg leveres normalt i løpet av 1-3 virkedager etter gjennomført befaring. Dette forutsetter at vi har mottatt utfylt egenerklæringsskjema, kommunal informasjon og eventuelt borettslagsopplysninger.

Reisetid utover 1.5 time tur/retur faktureres pr.time. Avstander utover 40 km tur/retur faktureres 7 kr pr km. Fergeutgifter faktureres etter utlegg.

Tilstandsrapport med arealmåling og markedsverdi

Eneboliger og rekkehus 13.000,-
Større boliger med flere enn 2 boenheter Fra 15.000,-  avhengig av størrelse/kompleksitet, be om tilbud
Selveier eller andelsleilighet 10.500,-

Verditakst

Eneboliger og rekkehus 8000,-
Selveier eller andelsleilighet 6800,-

Forhåndstakst

Enebolig/rekkehus 9000,- inkl.konvertering ved ferdigstillelse
Verdivurdering 3800,-
Tomtetakst Fra 5000,- avhengig av type tomt/størrelse, be om tilbud
Reklamasjonsrapport Faktureres normalt pr. time
Skaderapport Faktureres normalt pr. time
Uavhengig kontroll av våtrom/tetthet TK 1 10.000,-
Overtakelse av ny bolig Fra 5000,- Videre oppfølging pr. time. Be om tilbud
Timepris taksttjenester 1400,- inkl mva