Priser

Ny forskrift til Avhendingsloven trer i kraft 01.01.2022!

Den nye forskriften har pålagt takstmann/bygningsakskyndig et betydelig større ansvar enn før. Du kan lese mer om dette her:  Norsk Takst
Ved tilstandsrapporter som skal benyttes til boligsalg er energimerking (enkel registrering) inkludert. Utarbeidelse av 3D tegninger til megler etter nærmere avtale. 
Veiledende priser er vedlagt under.

Reisetid utover 1.5 time tur/retur faktureres pr.time. Avstander utover 40 km tur/retur faktureres 7 kr pr km. Fergeutgifter faktureres etter utlegg.

Tilstandsrapport med arealmåling og markedsverdi
( Tilpasset ny forskrift med hulltaking og fuktmåling)

Leilighet 0-100 m2 14.500,-
Leilighet > 100 m2 17.000,-
Bolig 0-150 m2 18000,-
Bolig 150-250 m2 19000,-
Bolig > 250 m2 23000,-

Verditakst

Eneboliger og rekkehus 8500,-
Selveier eller andelsleilighet 7500,-

Forhåndstakst

Bolig 12000,- inkl.konvertering til verditakst ved ferdigstillelse
Verdivurdering 4000,-
Tomtetakst Fra 5000,- avhengig av type tomt/størrelse, be om tilbud
Reklamasjonsrapport Faktureres normalt pr. time
Skaderapport Faktureres normalt pr. time
Uavhengig kontroll av våtrom/tetthet TK 1 10.000,-
Overtakelse av ny bolig Fra 5000,- Videre oppfølging pr. time. Be om tilbud
Timepris taksttjenester 1400,- inkl mva